Behandling


Behandling


Kognitiv BeteendeTerapi (KBT)


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform som används för att behandla olika typer av psykologiska problem och svårigheter.  I terapin jobbar vi med tankar, känslor och beteenden och hur dessa är sammankopplade och påverkar varandra. En KBT-behandling består utav 3 faser: Förstå, Förändra och Befästa.


Förstå-fasen handlar om att både du och jag ska förstå vad vi ska jobba med. Vi gör en noggrann bedömning/kartläggning av din problematik och livssituation, och formulerar realistiska mål kring det som är viktigt för dig. Vi tittar på det som har hänt dig tidigare i livet och pratar om vilka tankar och känslor du brukar få och hur du agerar på dessa. 


I Förändra-fasen sätter vi igång och jobbar tillsammans. Du kommer att kartlägga dina tankar och utmana de negativa tankar du har. Vi fokuserar på att testa att göra saker på nya sätt och närmar oss sådant som du kanske tidigare har undvikit. Vi ser hur detta nya beteende påverkar dina tankar och känslor. Vi undersöker också hur du bäst kan ta hand om dig själv för att öka ditt självomhändertagande. Vi jobbar även med någonting som heter psykoedukation, vilket betyder utbildning och handlar om att du ska lära dig mer om dina svårigheter och eventuella diagnoser, hur de fungerar och vad du kan göra för att det ska bli bättre. Vi kan till exempel jobba med psykoedukation för att ge dig ökad kunskap kring till exempel sömn, sorg, hur kroppen reagerar på stress och vad som kan vara en fungerande stresshantering eller för att öka dina kommunikationsfärdigheter eller kunskap kring konflikthantering.

 

När vi kommer till Befästa-fasen gör vi en plan för hur du själv kan fortsätta det arbete vi har gjort tillsammans. Vi tittar på dina mål, var du befinner dig nu, vad du ska fortsätta jobba med och hur du kan göra det.

Under alla 3 faser kommer du, mellan våra träffar, att jobba med hemuppgifter och övningar. Det kan vara att skriva ner dina tankar, prova något nytt eller öva på att hantera svåra situationer. Hemuppgifterna kan ibland kännas utmanande men vi jobbar alltid med saker som är viktiga för dig. Jag brukar säga att ”det magiska”, nämligen att du börjar må bättre, inte händer under våra träffar, utan i det arbete du gör mellan våra träffar.

Målet med en KBT-behandling är att du ska få nya strategier för att bättre hantera olika situationer i livet. Målet är inte att du ska bli ”färdig”, utan att du känner att du har tillräckligt med verktyg för att jobba vidare på egen hand. Det betyder att en KBT behandling kan bestå utav några enstaka träffar, där du kanske mest söker bekräftelse på att du är på rätt väg, eller när du behöver ”en booster” för att fortsätta jobba med det du har lärt dig i en tidigare terapi. Men det kan även vara så att vi träffas under en längre tid, tills vi tillsammans kommer överens att det är dags att avsluta terapin.

 

Här kan du läsa mer om psykoterapi och KBT

Psykoterapi och psykologisk behandling - 1177


KBT för barn


Det finns stark evidens för att KBT är en bra terapiform för barn och ungdomar.  KBT består av konkreta och praktiska metoder som är lätta för barn att förstå. Barn är dessutom ofta flexibla i sitt tänkande och villiga att testa olika saker, vilket underlättar behandlingen. En KBT-behandling för barn koncentrerar sig mest på handlingar och beteenden, men vi fokuserar så klart även på hur tankar, känslor och beteenden är sammanflätade. När barn lär sig att förstå och hantera sina tankar och känslor kan de även utveckla andra, positiva beteendemönster, som fungerar bättre för dem. Detta kan även innefatta arbete med självinsikt, självomhändertagande och självreglering av känslor. Jag arbetar även med barn som är i sorg. För dig som vill veta mer om barn i sorg kan du läsa mer här  Sorg hos barn och unga - 1177


Det fina med att barn går i terapi är att de får med sig verktygen som de kan använda livet ut. Dessutom lär de sig att det är bra att söka hjälp när de behöver det.


Barn mellan 6–12: Terapi riktar sig mest på att ge föräldrarna verktyg för att kunna hjälpa sina barn. Det finns mest evidens kring detta och föräldrarna träffar barnen mycket mer än en behandlare någonsin kan göra.


Ungdomar mellan 12 – 16: Terapi riktar sig blandat till ungdomen själv, till föräldrarna och till föräldrarna och ungdomen tillsammans. En bedömning görs kring vilket som passar ungdomen bäst.


Från 16 år kommer ungdomen själv, men enstaka träffar med föräldrarna är fortfarande viktiga, så att de kan stötta ungdomen på bästa sätt.

 


Förklara KBT för ett ungt barn


Titta gärna på min hemsida tillsammans med ditt barn. Titta på bilder av hur byggnaden där jag sitter ser utser ut, på hur mitt rum ser ut och hur jag ser ut. Barn kan ha skrämmande idéer kring ”att gå i terapi”, det är fint om ni kan normalisera detta innan ni kommer till mig.


Ni kan berätta för barnet hur ni har märkt att den har varit mer ledset, argt eller oroligt på sistone och att det känns viktigt att ni tillsammans söker hjälp för det, så att barnet kan må bättre igen. Precis som ni gör när barnet till exempel har ont i halsen. Ni kan berätta att ”Fianne jobbar med KBT, eller kognitiv beteendeterapi, som är som att träna hjärnan och känslorna för att må bättre. Hos Fianne kommer vi tillsammans att jobba för att förstå hur tankar, känslor och saker du gör hänger ihop”.


Ni kan berätta att det ”i allas hjärnor finns jobbiga, till och med dumma tankar ibland, som får en att känna sig arg, ledsen eller rädd. Hos Fianne jobbar vi tillsammans för att göra dessa jobbiga tankar mindre och lättare att hantera. Tillsammans ska vi se om vi kan ersätta dem med nya, andra, lättare tankar, så att du mår bättre. Vi ska även jobba med dina känslor tillsammans med Fianne. Om du känner dig arg eller rädd, lär vi hos Fianne övningar för att göra dessa känslor lite lugnare. Det kan även vara så att du kommer att träna på att försiktigt börja göra saker som du nu försöker att undvika, som att sova över hos en kompis, gå till en fritidsaktivitet, samsas med storebror om tv-kontrollen, sova i ditt eget rum eller någonting helt annat. Någonting som du gärna vill göra men inte kan just nu, av olika anledningar. Vi tränar, försiktigt, i små steg. Egentligen precis som du gör när den tränar för att bli bättre på matematik, eller för att kunna spela fotboll bättre”.


”Hos Fianne tränar vi så att du mår bättre och så att du tycker att livet är lite lättare och roligare igen.”

 


KBT för föräldrar


Att vara förälder kan vara utmanande och det är normalt att stöta på svårigheter. Ibland kan det vara bra att boka en tid hos en terapeut för att få lite distans till sin föräldraroll och sitt beteende. Det kan också vara användbart att få råd och tips kring hur du kan bemöta ditt barn och hur ni, om ni är två, kan stötta varandra.


Några saker som du/ni kan jobba med hos mig är till exempel:

 • Få en bättre förståelse för barnets/ungdomens tankar, beteende och känslor genom psykoedukation. Vad är egentligen åldersadekvata beteenden och vad är bra tips för att bemöta detta?
 • Få tips om hur du kan fokusera på positiv förstärkning av önskvärt beteende. Hur kan du uppmärksamma och belöna positiva beteenden hos ditt barn och genom detta skapa en positiv miljö och stärka de beteenden du vill främja?
 • Jobba för att hantera problematiska situationer/problemlösning. Genom att bryta ner problem i mindre delar och analysera hur tankar, känslor och beteenden samverkar, kan du som förälder hitta mer effektiva sätt att hantera utmanande situationer. Det kan även vara bra att lära sig vilka problematiska situationer du vill fokusera kring och vilka kanske inte är så viktiga just nu.


Många föräldrar upplever ångest och oro relaterat till föräldraskapet. Ett samtal för att prata om dessa känslor och hur du kan hantera dessa kan vara väldigt hjälpsamt. Du/ni kan få verktyg att utmana dina/era negativa, ofta repetitiva tankar och utveckla mer positiva och realistiska synsätt.


Till slut kan det även vara värdefullt att samtala om hur du kan ta hand om dig själv och hur du kan öka din självmedkänsla som förälder.


Vanliga sökorsaker


 • Nedstämdhet och depression
 • Sorg
 • Livskris och vägval
 • Smärtproblematik
 • Stress och utmattning
 • Ångest och oro
 • Sömnproblem
 • Social ångest
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Hälsoångest
 • Låg självkänsla
 • Relationsproblematik
 • Specifika fobier
 • Tvångssyndrom (OCD)